Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Binh chủng Tăng thiết giáp tuyên dương các đội tuyển tham gia hội thao, hội thi cấp toàn quân năm 2023

Kết quả tham gia các hội thao, hội thi đã khẳng định sự tiến bộ của Binh chủng Tăng thiết giáp trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo đảm kỹ thuật và các mặt công tác khác, là động lực thúc đẩy, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn Binh chủng quyết tâm phấn đấu giành kết quả cao hơn nữa trong các hội thao, hội thi năm 2024 và những năm tiếp theo.

Ý kiến bạn đọc ()

top