Thứ bảy, 18/05/2024 GMT+7

Nâng cao chất lượng huấn luyện đối với cán bộ Tăng thiết giáp toàn quân 2023

Tập huấn cán bộ Tăng thiết giáp 2023 đã có nhiều dấu ấn quan trọng, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng cán bộ đối với nhiệm vụ huấn luyện của lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân.

Ý kiến bạn đọc ()

top