Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Thượng tướng Phan Trung Kiên - Nghĩa tình của vị tướng anh hùng

Trưởng thành từ người chiến sĩ, trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, ở đồng chí hội tụ đầy đủ nhân cách “Trí-Dũng-Nhân-Tín-Liêm-Trung” của một vị tướng tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh. Ông là Thượng tướng Phạm Trung Kiên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tốc độ phát: 1x
top