Thứ tư, 04/10/2023 GMT+7

Thượng tướng Hoàng Cầm - vị tướng khiêm tốn, giản dị

Được biết đến là một người cương trực, thẳng thắn, sống chân tình, thương cấp dưới, nhất là chiến sĩ nên ông rất được mọi người kính nể, ông là Thượng tướng Hoàng Cầm - một người vô cùng khiêm tốn, giản dị, không thích nói về mình, về những thành tích của bản thân.
Tốc độ phát: 1x
top