Thứ năm, 21/09/2023 GMT+7

Thiếu tướng Lê Xuân Tấu: Vị Tư lệnh gắn bó với "chiến mã" xe tăng

19 tuổi, được chọn đào tạo trở thành sĩ quan chỉ huy Tăng thiết giáp. 23 tuổi, chỉ huy xe tăng đánh thắng trận đầu "Tà Mây - Làng Vây". 28 tuổi, được Hội đồng cố vấn Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân giải phóng". Ông là Thiếu tướng Lê Xuân Tấu, nguyên Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp.
Tốc độ phát: 1x
top