Thứ năm, 05/10/2023 GMT+7

Trung tướng Nguyễn Bình: Người thủ lĩnh đặc biệt

Nhắc đến Trung tướng Nguyễn Bình nhiều người nghĩ ngay về một vị tướng đặc biệt. Ông là vị tướng duy nhất của Việt Nam được phong thẳng lên trung tướng và là người được Bác Hồ giao trọng trách hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang: “Bác giao Nam Bộ cho chú!”.
Tốc độ phát: 1x
top