Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Sự kiện vĩ đại mở ra thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại

Ngày 7-11-1917, dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin và Đảng Bolshevik, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã lật đổ chế độ cũ, lập nên nhà nước công-nông đầu tiên trên thế giới. Dấu ấn của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng, soi đường cho nhân loại đi tới bến bờ hạnh phúc.
top