Chủ nhật, 28/11/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa: Vì sao ngày 9-11 là ngày Pháp luật Việt Nam? Vua Minh Mạng đổi tên Thǎng Long thành Hà Nội

Ngày này năm xưa 9-11: Ngày Pháp luật Việt Nam; Vua Minh Mạng đổi tên Thǎng Long thành Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thǎm đoàn không quân Sao Đỏ, Campuchia giành độc lập từ Pháp,…
top