Thứ hai, 28/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 8-6-2001: Ngày truyền thống của Trung tâm Khảo sát thiết kế công trình quốc phòng

Ngày 8-6-2001: Trung tâm Khảo sát thiết kế công trình quốc phòng, Binh chủng Công binh được thành lập, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết về xây dựng công trình chiến đấu, công trình quốc phòng tại các địa bàn chiến lược.
top