Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Ngày này năm xưa 7-6-1979: Ngày thành lập Lữ đoàn Tên lửa bờ 679, Vùng 1 Hải quân

Ngày 7-6-1979: Ngày thành lập Lữ đoàn Tên lửa bờ 679, Vùng 1 Hải quân. Đây là đơn vị tên lửa đất đối hải - một trong năm lực lượng nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Tốc độ phát: 1x
top