Chủ nhật, 03/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 8-1-1946: Bác dạy tuyên truyền tôn trọng sự thật

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, tuyên truyền nên chú ý tôn trọng sự thực, như thế mới có nhiều người nghe.
top