Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 6-1-1960: Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây

6-1-1960: Hồ Chủ tịch khuyên nhân dân hằng nǎm nên tổ chức một đợt trồng cây vào mùa xuân gọi là Tết trồng cây, để lấy gỗ làm nhà, góp phần cải tạo thiên nhiên và làm giàu cho Tổ quốc.
top