Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 3-1-1977: Khởi đầu 45 năm truyền thống vẻ vang Học viện Quốc phòng

Ngày 3-1 gắn liền với nhiều sự kiện trong tiến trình lịch sử: Học viện Quốc phòng được thành lập; Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du...
top