Thứ ba, 16/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 7-12: Thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khát vọng hòa bình của nhân dân; Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng

Ngày này năm xưa, 7-12: Thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khát vọng hòa bình của nhân dân; Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng.
top