Thứ năm, 27/01/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 6-12-1953: Bác Hồ cùng Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến và quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ

Bác chỉ thị cho Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp: “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”.
top