Thứ ba, 16/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 3-12-1908: Ngày sinh nhà cách mạng Ngô Gia Tự

Trong hơn 9 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Ngô Gia Tự đã để lại những giá trị lớn về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
top