Chủ nhật, 14/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 5-7-1961: Ngày thành lập Lữ đoàn Thông tin 602, Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân

Ngày 5-7-1961: Đại đội 3 Thông tin - tiền thân của Lữ đoàn Thông tin 602, Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân ra đời. Hơn 60 năm qua, Lữ đoàn 602 luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cho các lực lượng SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.
top