Thứ hai, 28/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 3-7-1982: Ngày thành lập Cục 11, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng

Ngày 3-7-2022: Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Cục 11, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng (3-7-1982 / 3-7-2022).
top