Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa ngày 1-7-1960: Nhớ lời Bác dạy phải “chống giặc nghèo nàn, lạc hậu”

Ngày 1-7-1960, nói chuyện tại Đại hội Đảng bộ và các cơ quan Dân, Chính, Đảng Trung ương, Bác chỉ rõ: Tuy cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đã xong, nhưng chúng ta còn phải tiếp tục kháng chiến chống một giặc khác, đó là giặc nghèo nàn, lạc hậu.
top