Thứ hai, 28/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 4-12-1976: Đường sắt Thống Nhất được khôi phục như thế nào?

Ngày này năm xưa, ngày 4-12: Tuyến đường sắt Thống Nhất chính thức khai thông sau 30 năm bị gián đoạn; Luật Cải cách ruộng đất được thông qua...
top