Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 4-10-1957: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm vùng mỏ Quảng Ninh

Ngày 4-10-1957: Thăm vùng mỏ Quảng Ninh, Chủ tịch Hồ Chí Minh biểu dương tinh thần anh dũng, cần cù của cán bộ, công nhân và đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Ninh trong chiến đấu, lao động, sản xuất.
top