Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 2-10-1961: Thành lập Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4

Ngày 2-10-1961: Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (tiền thân là Trường bắn Miếu Môn, Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn), Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu được thành lập.
top