Thứ tư, 07/06/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 31-5: Ngày Thế giới không thuốc lá

Ngày 31-5 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới không thuốc lá. Mục đích nhằm tạo ra và khuyến khích khoảng thời gian 24 tiếng không có khói thuốc lá trên toàn cầu.
Tốc độ phát: 1x
top