Thứ ba, 27/09/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 30-8-1945: Vua Bảo Đại cử hành lễ thoái vị

Ngày 30-8-1945: Lễ thoái vị của Vua Bảo Đại được cử hành tại Ngọ Môn kinh thành Huế, trước sự chứng kiến của hàng vạn đồng bào.
top