Thứ năm, 29/09/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 27-8-1996: Ngày thành lập Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân

Ngày 27-8 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Ngày thành lập Căn cứ 696, Vùng 2 Hải quân; Nhà máy xi mǎng Bút Sơn (tỉnh Hà Nam) bắt đầu được xây dựng...
top