Thứ năm, 29/09/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 3-9-1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ

Ngày 3-9-1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, trình bày những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, gồm 6 vấn đề cấp bách hơn cả.
top