Thứ năm, 29/09/2022 GMT+7

Ngày 2-9-1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Ngày 2-9 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập; Ngày thành lập Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1)...
top