Thứ hai, 28/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 26-7-1960: Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 26-7-1960: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống bộ máy nhà nước.
top