Thứ tư, 07/06/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 25-7-1956: Bác khuyên: "Nếu chỉ học văn hóa, kỹ thuật mà không có chính trị thì như người nhắm mắt mà đi”

Ngày 25-7 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Bác khuyên: "Nếu chỉ học văn hóa, kỹ thuật mà không có chính trị thì như người nhắm mắt mà đi”; Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam được thành lập
Tốc độ phát: 1x
top