Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 25-11-1961: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã số 2, thôn Tháp Thượng, xã Thượng Thụy

Ngày 25-11-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hợp tác xã số 2, thôn Tháp Thượng, xã Thượng Thụy (nay thuộc xã Song Phượng), huyện Đan Phượng, Hà Nội.
top