Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 23-11-1972: Ngày truyền thống Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206, Quân khu 4

Ngày 23-11-1972, Trung đoàn Xe tăng 206, Quân khu 4 được thành lập tại làng Cam Lâm, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
top