Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 25-10-1948: Cách mạng Thủy Nguyên quật khởi

Ngày 25-10-1948 trở thành mốc son lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển vững chắc của phong trào cách mạng Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) trong giai đoạn đấu tranh chống thực dân Pháp.
top