Thứ năm, 01/12/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 23-10-1945: Mở đầu cuộc kháng chiến ở Khánh Hòa và Nam Trung Bộ

Ngày 23-10-1945: Quân và dân Nha Trang, Khánh Hòa đồng loạt tấn công địch tại nhiều vị trí trong thị xã Nha Trang, mở đầu cuộc kháng chiến ở Khánh Hòa và Nam Trung Bộ.
top