Thứ năm, 01/12/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 20-10-1955: Thành lập Trung đoàn Pháo binh 68, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2

Ngày 20-10-1955: Ngày thành lập Trung đoàn Pháo binh 68, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2. Đây là nơi khởi nguồn của Phong trào thi đua “Ba nhất” trong toàn quân.
top