Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 18-10-1964: Ngày truyền thống Đoàn Văn công Phòng không - Không quân

Ngày 18-10-1964: Ngày thành lập Đoàn Văn công Phòng không - Không quân, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.
top