Thứ sáu, 22/09/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 16-10-1966: Bác nói "Dứt khoát đòi hòa bình và độc lập dân tộc"

Ngày 16-10-1966, dự cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về cách mạng miền Nam, Bác đề nghị dứt khoát đòi hòa bình và độc lập dân tộc. Hòa bình kiểu ta phải gắn với độc lập, không phải hòa bình kiểu Mỹ.
Tốc độ phát: 1x
top