Thứ năm, 01/12/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 14-10-1930: Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Trong 92 năm xây dựng và trưởng thành, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
top