Thứ năm, 21/09/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 24-9-1949: Ngày truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

73 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh không ngừng phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tốc độ phát: 1x
top