Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 21-9-1923: Nguyễn Ái Quốc viết "Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản"

Ngày 21-9 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Nguyễn Ái Quốc viết "Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản"; Ngân hàng Thế giới công nhận nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hội viên chính thức.
top