Thứ sáu, 27/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 20-9-1951: Ngày truyền thống Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị

Ngày 25-1-2005, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ký Quyết định công nhận ngày 20-9-1951 (ngày thành lập Phòng Cung cấp) là Ngày truyền thống của Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị.
top