Thứ năm, 29/09/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 18-9-1952: Bác Hồ viết bài ca ngợi chiến sĩ nuôi quân Hoàng Cầm

Trong bài "Chiến sĩ nấu bếp Hoàng Cầm", Bác ca ngợi chiến sĩ nuôi quân Hoàng Cầm đã thực hiện được cần, kiệm, liêm, chính.
top