Thứ ba, 24/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 24-10-1973: Quân đoàn 1 ra đời như thế nào?

Chuyên trang Media Báo QĐND (media.qdnd.vn) giới thiệu podcast Ngày này năm xưa 24-10-1973: Quân đoàn 1 ra đời như thế nào?
top