Thứ bảy, 04/12/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa 22-10-1946: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

Chuyên trang Media (www.media.qdnd.vn) trân trọng giới thiệu: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế, Hội nghị Ngoại trưởng các nước Cộng đồng châu Âu...
top