Thứ bảy, 04/12/2021 GMT+7

Ngày này năm xưa 21-10-1946: Bác Hồ đã căn dặn gì với báo chí khi đấu tranh?

Ngày 21-10-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Báo chí phải dựa vào những cơ sở pháp luật làm lợi khí đấu tranh”. Ngày 21-10 còn là ngày mất của Lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn, ngày sinh Nhà khoa học Alfred Bernhard Nobel. Chuyên trang Media (www.media.qdnd.vn) giới thiệu.
top