Thứ ba, 16/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 22-12-1944: Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội nhân dân Việt Nam làm tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
top