Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa: Ngày 19-12-1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Ngày 19-12 cách đây 75 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây cũng dấu mốc đánh dấu sự ra đời của Trung đoàn Không quân 916 ...
top