Thứ năm, 26/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 22-1-1996: Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh về Dân quân tự vệ

Ngày 22-1-1996: Lệnh của Chủ tịch nước (số 45-L/CTN) công bố Pháp lệnh về Dân quân tự vệ.
top