Thứ năm, 26/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 21-1-1968: Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh

Ngày 21-1 diễn ra nhiều sự kiện trong nước và quốc tế đáng nhớ: Chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh; Trung đoàn 665 được thành lập (nay là Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp Thành An 665 trực thuộc Binh đoàn 11 - Tổng công ty Thành An)...
top