Thứ ba, 06/06/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 18-8-1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa”

"Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" - Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư kêu gọi tổng khởi nghĩa” viết ngày 18-8-1945.
Tốc độ phát: 1x
top