Thứ ba, 27/09/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 16-8-1945: Quốc dân Đại hội được triệu tập ở Tân Trào

Ngày 16-8-1945: Quốc dân Đại hội Tân Trào, tiền thân của Quốc hội Việt Nam được triệu tập ở Tân Trào, Tuyên Quang. Đây là dịp để những người đại biểu nói lên tiếng nói của tầng lớp mình, quyết định tương lai của đất nước.
top